Přírodní památka Holý vrch

Zpět | Zajímavosti a cíle > Chráněná území a rezervace > Českolipsko

Českolipsko

Střemy, 277 34

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Důvodem ochrany Holého vrchu je výskyt kriticky ohroženého lýkovce vonného. Památka se nachází západně od kóty Holý vrch v nadmořské výšce 230 - 240 m.

Z flory jsou zde zachovány zbytky stepních společenstev s výskytem tolity lékařské a ostřice nízké. Hnízdí zde běžné druhy lesních ptáků - drozd zpěvný, brhlík lesní, šoupálek krátkoprstý a další.

Poloha: nad horním okrajem pískovcových skal v cípu lesa, severně od Lhotecké hájovny u obce Střemy

 
Náhled pro tisk