Potok Libuňka

Zpět | Zajímavosti a cíle > Vodní plochy a toky > Český ráj

Český ráj

Libuň, 507 15

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Libuňka pramení v zalesněném svahu mezi Kozlovem a Ředicí, protéká malebnou částí Českého ráje a po 20 km se u Tutnova vlévá do Jizery.
Jako většina vodních toků v Českém ráji byla i Libuňka v minulosti upravena, ale místy se dochovalo přirozené meandrující koryto s původními břehovými porosty. Nejcennější úsek v oblasti mezi Ktovou a Borkem byl v roce 1998 vyhlášen přírodní památkou. Při cestě na Trosky od nádraží v Borku pod Troskami ji nelze minout.

Při odlovech tvoří většinu rybí obsádky jelec tloušť. Jsou zde vzácně další dva jelce tj. proudníka a jesena, dále mihule, hrouzky, mřenky a další druhy z rybníků. Z ptáků je zde možné zahlédnout např. ledňáčka říčního a konipasa horského. Pod mosty nechává navštívenku vydra říční.

Libuňka, autor: Milan Drahoňovský
 
Libuňka, autor: Milan Drahoňovský
 
Náhled pro tisk