Naučná stezka K Pramenům

Zpět | Turistika > Naučné stezky > Českolipsko

Českolipsko

Osečná

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Okružní naučná stezka vedoucí okolím Osečné seznamuje s přírodovědnými zajímavostmi regionu.

Délka trasy: 2,5 km

Průběh trasy: Jedná se o okruh dlouhý asi 2,5km, celá trasa je značena symbolem naučné stezky.

Popis trasy: Okružní přírodovědná naučná stezka K Pramenům byla zpřístupněna v roce 2007. Se zajímavostmi zdejšího kraje se můžete seznámit z osmi informačních tabulí:
Tabule č.1 - Úvod
Tabule č.2 - Vodní živočichové
Tabule č.3 - Geologie
Tabule č.4 - Mlýny v Osečné
Tabule č.5 - Houby zdejších lesů
Tabule č.6 - Živočichové zdejších lesů
Tabule č.7 - Proměny Osečné
Tabule č.8 - Ohrožené druhy rostlin

K naučné stezce byly vydány i turistické mapy Osečná a okolí 1: 25 000 a skládačky o vodních mlýnech v českém a německém jazyce, které jsou k dispozici v informačním centru v Osečné.

Náhled pro tisk