Hornická naučná stezka Údolí Milířky

Zpět | Turistika > Naučné stezky > Českolipsko

Českolipsko

Jiřetín pod Jedlovou

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Naučná stezka je v terénu vyznačena symbolem naučné stezky. Vede převážně po značených turistických trasách, určena je pro pěší.

Délka trasy: 4,5 km

Počet zastavení: 8

Popis trasy: Hornická naučná stezka prochází zhruba dva kilometry jižně od Dolního Podluží, v údolí potoka Milířka (dříve Zlatý potok). Střední částí údolí prochází linie geologické poruchy tzv. lužického přesmyku, která je spojená s výskytem rudních ložisek. Dosud známé štoly a zbytky jam dokládají, že s těžbou se v údolí Milířky započalo již před několika sty lety. Stezka zpřístupňuje množství dochovaných pozůstatků po průzkumných pracích a těžbě stříbrných rud, barevných kovů, pískovcových kvádrů a křemene. Jedna ze štol se stala evidovaným zimovištěm netopýrů.

Zastávky:

* Štola U Knížecí studánky

* Štola Milířka - štola je evidovaným zimovištěm netopýrů

* Důl Berghaus

* Lom Bergwerkloch

* Lom v křemenné žíle

* Lom na Čertově pláni

* Lužická porucha

* Šachta na Kozím hřbetu

Údolí Milířky
Údolí Milířky
 
Náhled pro tisk