Botanická zahrada Liberec - moderní areál s dlouhou historií

Zpět | Tipy na výlet > Tipy na výlet - LK > Jizerské hory

Jizerské hory

Liberecká botanická zahrada je nejstarší v České republice. Díky rekonstrukci, která proběhla v letech 1995 - 2000, je ale velmi moderním areálem, který nabízí atraktivní podívanou pro návštěvníky všech věkových kategorií.

Expozice Botanické zahrady obsahují rostliny všech klimatických pásem, takže mezi bohatstvím zhruba 8 500 pěstovaných druhů lze spatřit třebas drobný plazivý keřík vrbu bylinnou rostoucí například na polárním kruhu v Grónsku, ale naproti tomu i masožravou rostlinu láčkovku soudečkovou rostoucí na rovníku, např. na Borneu.

Ačkoli Botanická zahrada slouží svým návštěvníkům již 117 let, je pro ni charakteristický avantgardní design a pokud jde o skleníkový komplex – nejrozsáhlejší tropický expoziční komplex v republice – také velmi sofistikované architektonické a technologické řešení. Přírodní scenerie vytvořené v různých odděleních jsou rázovité a působivé, navíc plné výjimečně vzácných, ba nevídaných rostlin. Pavilon akvárií je atrakcí zvláště pro děti, stejně jako velké akvaterárium s dospělým kajmanem a vodními želvami.

Zahradní umění je vždy spojeno s víceletým vývinem rostlinné struktury od sazenic do očekávaných rozměrů, a proto žádná botanická zahrada nemůže hýřit každoročními změnami a novinkami převratného významu. Nicméně, expozice každým rokem prodělávají různá zlepšení a jsou doplňovány. Největší a nejčastější proměny panují ve čtyřech velkých vitrínách v horním patře skleníků, kde jsou vystavovány různé speciality, třebas rostliny mravencomilné, úžasné orchideje, begonie apod.  Vedle živých rostlin jsou nyní ke shlédnutí kolekce vzácných tropických dřev, kolekce nevídaných semen a plodů exotických i domácích rostlin, četné novinky jsou v mořských akváriích.

Botanické zahradě zjednávají popularitu také výjimečné rostliny, jako viktorie Cruzova, nejstarší bonsaj v Evropě nebo zmijovec titánský aj. Ty však nezastihnete vždy, vystavují se sezonně. 


Jedna z vitrín se vzácnými dřevy
 
Jedna z vitrín se vzácnými dřevy
Láčkovka soudečková
Zjimovec titánský
Jedno z mořských akvárií
Mravencomilná rostlina
 
Náhled pro tisk