29849303
CSENDE
Zaloguj się

Severní Čechy.info - aktuální informace o turistice, ubytování a službách

Śladami Albrechta z Valdštejna

Czeski Raj

Albrecht z Valdštejna jest jedną z najwyraźniejszych postaci naszego regionu. Ten mocny mąż frýdlanckiej posiadłości pozostawił po sobie w naszym regionie niezapomniane ślady budując tu wiele znakomitych budowli.

Towarzystwo Czeski Raj przygotowało wędrówkę nazwaną Śladami Albrechta z Valdštejna, prowadzącą po miastach, grodach i zamkach, związanych osobą Albrechta z Valdštejna. Na wszystkich tych miejscach otrzymacie Państwo broszurę i mapę zawierające szczegółowe informacje. Udając się śladami Albrechta i po zdobyciu sześciu pieczęci z obiektów włączonych do projektu, otrzymacie Państwo monetę Albrechta.

Miejsca włączone do projektu Śladami Albrechta z Valdštejna w naszym regionie:

Mnichovo Hradiště
W dawnym klasztorze kapucynów znajduje się grobowiec Albrechta Wacława Euzebiusza z Valdštejna. Do tutejszej kaplicy św. Anny w 1784 r. przeniósł Wincenty z Valdštejna szczątki wojewody frýdlanckiego i jego żony Lukrecji z kartuzjańskiego klasztoru w Valdicach, rozwiązanego przez cesarza Józefa II.

Bezděz
Pierwotnie zamek królewski zbudowany w drugiej połowie XIII wieku przez Przemysła Otokara II. Valdštejn wszedł w jego posiadanie po 1622 r. Najpierw zamek ufortyfikował jako kluczową twierdzę strzegącą południowego zachodu księstwa. Po sukcesach wojskowych zrezygnował z przedsięwzięcia i na Bezděz przeniósł augustiański klasztor z Bělé. Przygotowywał tu talenty klasztoru montserrackich benedyktynów.

Česká Lípa
Valdštejn pozyskał skonfiskowane posiadłości českolipskie w 1623 roku i wkrótce zakłada w Czeskiej Lipie (Česká Lípa) konwent obutych augustianów z gimnazjum przy kościele Wszystkich Świętych. Usiłuje odnowić tu probostwo plaskich cystersów przy kościółku św. Marii Magdaleny. Miasto jest dla niego ważną siedzibą na zachodniej granicy księstwa frýdlanckiego.

Lemberk
Lemberk, wczesnośredniowieczny gród został wybudowany w połowie XIII wieku celem ochrony szlaku ziemskiego z Czech do Łużyc. Założony przez Markvarticów, stary ród szlachecki, z którego pochodzą również Valdštejnovie. Nazwa grodu - Löwenberg - wyjaśnia lwicę w herbach Markvarticów i Vladštejnów. Albrecht z Valdštejna odzyskał prastare udzielne miejsce rodu jako konfiskatę, nadając go później jako frýdlanckie lenno.

Grabštejn
Jeden z najstarszych grodów w północnych Czechach, chronił dolinę Nysy i wiodący tamtędy szlak do Czech. Ważny ziemski punkt strategiczny i okoliczne majątki Valdštejn zdobył jako konfiskatę i w 1633 r. odstąpił ją hrabiemu Maksymilianowi z Valdštejna

Žitava
Żytawa z widokową galeryjką wieży kościoła św. Jana (Johanniskirche) została wybrana ze względu na wyjątkową możliwość spojrzenia na księstwo frýdlanckie (katolickie) jakby z zewnątrz, z protestanckiego terytorium politycznego. Stąd można obejrzeć obwarowaną górami granicę północną księstwa i uświadomić sobie ważne pozycyjne znaczenie zamków Grabštejn i Frýdlant na drogach dojazdowych.

Frýdlant
Gród z połowy XIII wieku po 1620 r. stał się majątkiem Albrechta z Valdštejna i jednocześnie podstawą jego księstwa, później księstwa frýdlanckiego. Na Frýdlancie Valdštejn nie przebywał zbyt często, za swoje miasto-rezydencję wybrał Jičín. Frýdlant stanowił jednak ważny północny punkt oparcia księstwa, kazał go więc gruntownie umocnić - zadania tego podjął się inżynier fortyfikacyjny Giovanni Pieroni.

Hejnice
W kościele klasztornym Nawiedzenia Panny Marii przechowywany jest ołtarz polowy Valdštejna.

Liberec
To obecnie ważne miasto przemysłowe było pierwotnie wioską, jeszcze w II połowie XV wieku miasteczkiem, w którym produkowano sukno. Miasteczko to w czasach Albrechta z Valdštejnu, w 1630 roku, zostało rozbudowane jako ważne centrum produkcyjno-handlowe. Krótki okres istnienia księstwa frýdlanckiego stanowił dla Liberca, dla którego rozpoczął się w swej historii okres gwałtownego rozwoju, bardzo ważny moment.

Turnov
Dzięki swemu położeniu miasto Turnov stało się skrzyżowaniem ważnych szlaków. Można stąd, przyjechawszy od Frýdlantu, podążać dalej na Jičín i Wiedeń, można też skręcić i zmierzać wzdłuż Jízery do centrum Czech - Pragi. Dla Valdštejna miasto było ważnym centrum produkcyjno-handlowym. Już w średniowieczu Turnov był znany np. ze szlifowania kamieni półszlachetnych.

Hrad Valdštejn
Leśny kamień - Wald-stein, właściwa nazwa dla zamku postawionego na ogromnym bloku piaskowcowych skał. Pierwotny zamek rodu Valdštejnów, zbudowany w drugiej połowie XIII wieku, w późniejszym okresie zmieniał właścicieli, aby znów wrócić w ręce Valdštejnów. Albrecht z Valdštejna odzyskał go od rodu Smiřickich, wykorzystując pokrewieństwo z nimi i ogłaszając samego siebie pełnomocnikiem upośledzonego Jindřicha Smiřickiego, ostatniego męskiego członka rodu.

Hrubá Skála
Początkowo zamek wybudowany na powierzchni dwóch ogromnych głazów, W okresie Valdštejna zamek już był przebudowany przez Smiřickich. W oczach Valdštejna Skała, dzięki swemu położeniu, była niezwykle ważnym miejscem, o czym świadczy fakt, że zdecydował się umieścić tu swoje archiwum.

Valdice
Kartuzjański klasztor w Valdicach był budowany od roku 1627 przez włoskich architektów Andrea Spezzę i Giovanniego Pieroni. Zaprojektowany został również jako grobowiec Valdštejna. Po likwidacji klasztoru przez Józefa II szczątki wojewody zostały odwiezione, a na terenie dawnego klasztoru założono więzienie.

Libosad
Na końcu bez mała dwukilometrowej czterorzędowej alei lipowej prowadzącej z Jičína został wybudowany zespół dworu honorowego oraz salla terrena, zwane loggią. To podmiejskie centrum rozrywkowe Valdštejna zostało zaprojektowane w punkcie przecięcia linii krajobrazowych, na liniach łączących wierzchołek Veliš, valdicki klasztor i oś parku Loggie tzw. Libosadu. Budowla, podobnie jak wiele innych w Jičínie, nie została zakończona.

Jičín
Miasto założone na końcu XIII wieku przeszło w wieku XVII wraz z innymi posiadłościami Smiřickich w ręce Albrechta z Valdštejna. Stało się ośrodkiem administracyjnym księstwa frýdlanckiego, gdzie Valdštejn założył swą rezydencję, zbudował pałac, obok niego kościół kapitularny św. Jakuba, kolegium jezuickie, seminarium i gimnazjum. Założył też nowe miasto z nowym kościołem, obecnym Kościołem Marii Panny de Sale.

Staré Hrady
Zamek gotycki z rękopisem huty Petera Parlera, dobudowanym renesansowym zamkiem i podzamczem - jest to unikatowy zespół renesansowy z zachowanymi figuralnymi sgraffitami. Albrecht z Valdštejna nabył zamek w 1628 roku. Miejscowymi posiadłościami zarządzał nadal za pośrednictwem swego siostrzeńca.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na www.turnov.cz lub na www.cesky-raj.info.

Nawiązujące artykuły

Po stopach Albrechta z Valdstejna
Po stopach Albrechta z Valdstejna
Po stopách Albrechta z Valdštejna
Mnichovo Hradiště
 
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load
Zamknąć mapu