25787432
CSENDE
Zaloguj się

Severní Čechy.info - aktuální informace o turistice, ubytování a službách

Karkonoskie Centrum Wychowania Ekologicznego – KRTEK

Karkonosze

Karkonosze otrzymały nową instytucję edukacyjną – Karkonoskie Centrum Wychowania Ekologicznego (Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání) – prowadzoną przez czeski Karkonoski Park Narodowy (KRNAP) we Vrchlabí. Unikatowy obiekt, którego autorem jest architekt Petr Hájek, powstał obok siedziby władz czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego (Správa KRNAP). Obiekt oferuje programy edukacyjne. Nazwany został… „Krecikiem” (Krtek), a nazwę wybrali mu ludzie w publicznym plebiscycie.

Od chwili zaistnienia pomysłu do dziś minęło pięć lat. Budowę rozpoczęto w lecie 2011 roku, otwarto go w styczniu 2014 r. Budynek zaprojektowany został tak, żeby powstał obiekt mogący być przykładem ekologicznego podejścia do architektury i zrównoważonego rozwoju krajobrazu. Ośrodek jest miejscem służącym oświacie i dyskusjom nad problematyką ekologii, edukacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Dzięki temu można więcej dowiedzieć się o przyrodzie i krajobrazie, a także nabrać szacunku do bogactwa natury.

Kształt nawiązuje do kształtu Karkonoszy. Służy jako narzędzie do zrozumienia ich jedynej w swoim rodzaju topografii. Budynek jest wpuszczony w ziemię i za pośrednictwem zielonego dachu z górskich rozchodników łagodnie wkomponowany w krajobraz parku pałacowego. Oprócz wyjątkowej formy, obiekt jest niecodzienny także pod wieloma innymi aspektami. Jedyne na świecie są na przykład przeszklone części fasady.  Początkowe wymaganie mierzącej 4,3 m wysokości tafli szkła przeciwpożarowego okazało się praktycznie nie do zrealizowania. Dlatego wykonawca wymyślił technologię produkcji takiego szkła. Dziś jest jedynym podmiotem w Europie, który umie wyprodukować coś takiego.

Nowy obiekt jest miejscem, gdzie można organizować rozmaite prelekcje i konferencje. Celom tym służy sala wykładowa, mogąca pomieścić 76 osób + dodatkowo dwie osoby niepełnosprawne (bezbarierowy dostęp). Dzięki użyciu panoramicznego ekranu i przestrzennego dźwięku ma parametry małej sali kinowej. Ponadto w obiekcie znajduje się sala ćwiczeniowa i laboratorium. Przy edukacji bezpośrednie powiązanie części teoretycznej z praktyczną ma duże znaczenie. Dlatego laboratorium jest częścią sali ćwiczeniowej. Laboratorium może pomieścić 16 osób, sala ćwiczeniowa – 30. W obiekcie znajdują się także przestrzenie wystawiennicze, biblioteka, eko-poradnia i miejsca parkingowe.

Obiekt wpuszczony jest w ziemię, dzięki czemu jest energetycznie oszczędny, z bardzo małymi stratami ciepła. Do ogrzewania wykorzystywana jest technologia pompy cieplnej. Główne konstrukcje nośne i ściany podziemnej części są z betonu.  Wewnętrzne ściany działowe i meble są z płyt sklejkowych.

Karkonoskie Centrum Wychowania Ekologicznego pragnie stać się prawdziwym ośrodkiem ekologicznym. Nie tylko dla mieszkańców Karkonoszy, ale także w ogólnoeuropejskiej skali. Porównywalnym z innymi europejskimi ośrodkami edukacji i wychowania ekologicznego.

Zakładano, że łączne koszty projektu wyniosą 99 milionów koron. W efekcie cena, obejmująca kompletną budowę i wyposażenie wnętrza, wyniosła 85,5 miliona. Projekt otrzymał wsparcie z Programu Operacyjnego Środowisko, Oś priorytetowa 7.
KCEV Krtek, autor: RTIC Krkonoše - Alena Jahodová
KCEV Krtek, autor: RTIC Krkonoše - Alena Jahodová
KCEV Krtek, autor: Krkonoše - svazek měst a obcí
KCEV Krtek, autor: Krkonoše - svazek měst a obcí
KCEV Krtek, autor: Krkonoše - svazek měst a obcí
KCEV Krtek, autor: Krkonoše - svazek měst a obcí
 
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load
Zamknąć mapu