29840727
CSENDE
Zaloguj się

Severní Čechy.info - aktuální informace o turistice, ubytování a službách

Kościół. Św. Stanisława, Loukov koło Semil

Czeski Raj

Loukov, 513 01

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Dzisiejszy budynek kościoła św. Stanisława datowany jest na koniec XVIII wieku.

Pierwsza wzmianka o kościele parafialnym pochodzi z roku 1352. Dawny drewniany kościół z wieżą był w 1754 r. już tak zniszczony, że groził zawaleniem, ale długo nie zabierano się do budowy nowego.

Dzisiejszy jednonawowy kamienny barokowy kościół pochodzi z lat 1786 - 1795, przykryty jest sklepieniem żaglowym. Ołtarz główny wykonano w 1883 r., a drogę krzyżową w 1886 r. Obrazy ołtarzowe stworzone zostały przez Viléma Kandlera, neorenesansowe wyposażenie przez Antonína Suchardę z Novej Paki. W wieży nad zachodnią fasadą wisiały trzy dzwony, obecnie kościół ma ich cztery - oryginalny z XVI wieku i trzy nowe, zawieszone w 1977 r.

Stary kościół otaczał nieczynny już dziś cmentarz ograniczony niskim murkiem z piaskowca z ośmioboczną barokową kaplicą z II połowy XVIII wieku i z ołtarzem św. Krzyża autorstwa Antonína Suchardy. W 1901 r. otwarto nowy cmentarz, teren pod jego budowę ofiarował fabrykant František Gerl.

W 1854 r. młodzież szkolna dla upamiętnienia zawarcia małżeństwa przez Franciszka Józefa I posadziła przed wejściem do kościoła dwie lipy. Inne dwie lipy, zwane „Lipami Wolności” a rosnące przed wejściem na cmentarz, upamiętniają powstanie niepodległej Czechosłowacji (1918 r.).

Kościół św. Stanisława wraz z plebanią, stodołami i dwoma cmentarzami tworzą malowniczy kompleks o wywierającej silne wrażenie atmosferze. Kościół, barokowa kaplica cmentarna z 1815 roku, mur otaczający stary cmentarz i żeliwny krzyż z ciałem ukrzyżowanego Chrystusa znalazły się na liście zabytków kultury.

Kostel sv. Stanislava v Loukově
Kostel sv. Stanislava v Loukově
Kostel sv. Stanislava v Loukově
Kostel sv. Stanislava v Loukově
 
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load
Zamknąć mapu