24813591
ENDEPL
Přihlášení

Severní Čechy.info - aktuální informace o turistice, ubytování a službách

Přírodní památka Dubolka

Český ráj

Ostružno, 506 01

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Chráněná přírodní památka Dubolka zahrnuje skupinu tří výrazných pahorků. Na pahorcích jsou výchozy čediče, ze kterých je krásný rozhled.

Tři izolované skalky v polích jižně od silnice Jičín - Sobotka, asi l km jihozápadně od obce Ohaveč

Nadmořská výška: 342-380 m
Výměra: 2,15 ha
Vyhlášeno: 1990

Chráněné území je tvořeno třemi izolovanými skalkami obklopenými polními kulturami. Z biologického hlediska je nejbohatší největší skalka, s teplomilnými společenstvy rostlin a hmyzu, v této oblasti.

Geologie - tři elevace z neogenních čedičových vulkanitů vystupují v západní části geomorfologického okrsku Jičínská kotlina. Jsou sevřeny vápnitými jílovci a jílovými pískovci (coniak) české křídové pánve. Nejvyšší a geomorfologicky nejvýraznější je jižní těleso Dubolka (379,9 m n. m.) z nefelinického bazanitu („čediče“), který byl ještě v prvních desetiletích 20. stol. těžen v jámovém lomu.

Severovýchodně a severozápadně od Dubolky, směrem k silnici, vystupují dvě další, méně výrazné elevace, tvořené rovněž bazaltoidními neovulkanity (limburgitem a brekcií). Na těchto horninách leží rankery (typický a litický) s litozeměmi.

 
 

Ubytování Český ráj - informace o ubytování a turistických službách v Českém ráji / Ubytování Lužické hory - ubytování v Lužických horách, Šluknovsku a části Českého Švýcarska / Ubytování Krkonoše - informace o ubytování a aktivní dovolené v Krkonoších / Ubytování Máchovo jezero - Ubytování v okolí Mácháče, Kokořínska a Dubského Švýcarska / Ubytování Jizerské hory - vyberte si ubytování a poznejte krásy Jizerských hor / Ubytování České Švýcarsko - poznejte krásy Českého Švýcarska opravdu zblízka

Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load
Zavřít mapu