26973198
ENDEPL
Přihlášení

Severní Čechy.info - aktuální informace o turistice, ubytování a službách

Okruh Hruboskalskem

Český ráj

Turnov

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Cyklituristický okruh z Turnova skalním městem Hruboskalsko.

Turnov - Sedmihorky - Věžák - Vyskeř - Turnov

Délka trasy: 31 km

Průběh trasy: Turnov, zastávka ČD - červená a bílá cyklotrasa - Sedmihorky (6 km) - modrá cyklotrasa - Doubravice (8 km) - modrá cyklotrasa - Borek pod Troskami (10,5 km) - modrá cyklotrasa - odbočka na hrad Trosky (14 km) - modrá cyklotrasa - Troskovice (14, 5 km) - modrá cyklotrasa - Želejov (17 km) - modrá cyklotrasa - Věžák (18,5 km) - modrá cyklotrasa - Pleskotský mlýn (20 km) - cyklotrasa č. 14 - Vyskeř (23,5 km) - cyklotrasa č. 14 -Kacanovy (27 km) - cyklotrasa č. 14 a modrá cyklotrasa - Turnov, zastávka ČD (31 km)

Turistické zajímavosti:

  • Hrubá Skála - zámek, původně hrad ze 14. stol. Postavený na mohutných pískovcových skalách. Patřil Valdštejnům. V 16. století za Smiřických byl hrad přestavěn na renesanční zámek a později byl barokně upravován. Romantickou podobu získal novogotickou přestavbou za pánů z Aehrentálu v polovině 19. stol. Po r. 1948 sloužil jako zotavovna. Dnes je v zámku hotel a restaurace. Široké veřejnosti je přístupné nádvoří a vyhlídková věž. Na prostranství před zámkem je pseudogotický kostel sv. Josefa z r. 1812.
  • Hruboskalsko - přírodní rezervace se skalním městem (nazývaným horolezci Skalák). Pro Hruboskalské skalní město jsou charakteristické impozantní skalní věže dosahujících výšky až 55 m. Nachází se zde četné vyhlídky, skalní rozsedliny a velké bohatství tvarů zvětrávání skal. Dělí se na Dračí skály a Zámeckou rokli, Kapelníka, Maják a Údolíčka. Jirošův (Kopicův) statek - jedna z nejznámějších staveb lidové architektury v Českém ráji. Stavba je doplněna nádhernou lidovou plastikou sv. Jiří z roku 1817 a mnoha skalními reliéfy lidového umělce, sochaře - samouka Vojtěcha Kopice.
  • Pekařova brána - brána vytesaná pro průchod silnice skalou mezi Vyskří a Pleskotským mlýnem.
  • Podtrosecká údolí - kaňonovitá údolí lemovaná kvádrovými pískovci s osmi dochovanými rybníky (Rokytňák, Hrudka, Vidlák, Krčák, Věžák, Dolský, Nebák a Podsemínský rybník). Podtrosecké rybníky jsou příkladem přetváření krajiny člověkem. Z údolních niv a mokřadel byla v 16. století vybudována soustava rybníků. Vzniklý rybniční systém umožňoval hospodářské využití území a vytvořil i zajímavou esteticky a ekologicky vyváženou krajinu. Vyskytují se zde zajímavá společenstva mokřadních rostlin a vodního ptactva. Jedná se o území mimořádné krajinářské i přírodovědné hodnoty.
  • Sedmihorky - původně vodoléčebné a klimatické lázně založené majitelem panství A. Lexou z Aehrentálu a lomnickým lékařem A. Šlechtou. Otevřeny byly v roce 1842. V sedmdesátých letech se sem sjížděla společnost v čele s Janem Nerudou, která zavedla pojem Český ráj. Busta A. Šlechty od J.Myslbeka.
  • Trosky - zřícenina hradu, který postavil na dvou vypreparovaných věžích čedičového suku Čeněk z Vartenberka v l. 1380 - 90. Zpustl za třicetileté války. Vyšší věž se nazývá Panna (59 m) a nižší Baba (49 m). Jedna z pověstí, která vysvětluje tato pojmenování věží, pochází ze začátku 15. století, kdy hrad vlastnili páni z Bergova. Tehdy prý na hradě sídlila stará Bergovna, která vyznávala husitskou víru, a její vnučka, katolička. Pověst vypráví, že stará Bergovna sídlila v nižší věži a její vnučka ve věži vyšší. Nesnášely se a velmi často se hlasitě hádaly, až to bylo slyšet v podhradí. Lidé potom začali věže nazývat Baba a Panna. Nyní lze vystoupit na vyhlídkovou věž z 19. století a po schodišti i na věž Babu. Trosky poskytují nádherný rozhled na Český ráj. Dominanta a jeden ze symbolů Českého ráje.
  • Valdštejn - původně rodový hrad pánů z Valdštejna založený koncem 13. stol. na třech pískovcových skalách. Zpustl po požáru koncem 16. stol. Po stavovském povstání získal panství Albrecht z Valdštejna. Vadštejnové vybudovali na hradě počátkem 18. století barokní kapli sv. Jana Nepomuckého a unikátní sochařskou výzdobu mostů. Sv. Jan Křtitel na obraze na prvém nádvoří má mít podobu K. H. Máchy. V nově opraveném klasicistním hostinci pobýval hudební skladatel J. B. Foerster. Zříceniny původního hradu jsou doplněny romantickými dostavbami a malbami z 19. stol. Valdštejn je v majetku města Turnov. Věžický rybník (Věžák) - rybník s rozlohou 6 ha, který svou scenérií patří k nejkrásnějším v Českém ráji. Skály, zrcadlící se na hladině rybníka, často inspirovaly filmaře k natáčení romantických scén. V létě se dá v rybníku i vykoupat. Nedaleko hráze je silný pramen Prdlavka, který patří k nejproslavenějším v Českém ráji. Dokonce se v minulosti věřilo v jeho léčivé účinky.
  • Vyskeř - obec pod výrazným čedičovým vrchem s kaplí sv. Anny a křížovou cestou. Rozhled. Novorománský kostel na místě původního gotického. Dřevěná osmiboká zvonice z r. 1750 (Přístupná).
mapka
mapka
 
 

Ubytování Český ráj - informace o ubytování a turistických službách v Českém ráji / Ubytování Lužické hory - ubytování v Lužických horách, Šluknovsku a části Českého Švýcarska / Ubytování Krkonoše - informace o ubytování a aktivní dovolené v Krkonoších / Ubytování Máchovo jezero - Ubytování v okolí Mácháče, Kokořínska a Dubského Švýcarska / Ubytování Jizerské hory - vyberte si ubytování a poznejte krásy Jizerských hor / Ubytování České Švýcarsko - poznejte krásy Českého Švýcarska opravdu zblízka

Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load
Zavřít mapu