30831552
ENDEPL
Přihlášení

Severní Čechy.info - aktuální informace o turistice, ubytování a službách

Po stopách baroka

Český ráj

Přestože je Český ráj mimořádně bohatý na stavební památky nejrůznější slohů a časových období, nejvíce je poznamenala doba baroka s nákladnými stavebními podniky šlechty i desítkami kostelů a kaplí vybudovaných v období rekatolizace. Zachovaly se také četné doklady městské architektury z 18. století i lidového stavitelství. Volnou krajinu i návsi přizdobily kapličky, boží muka a sochy lidových kameníků.

Turnov

Kostel sv. Františka z Assisi na náměstí patřil františkánskému klášteru. Byl vybudován Maxmiliánem z Valdštejna v letech 1651 - 1657 a byl obnoven po požáru města v r. 1707 (N. Raimundi), po dalším ohni 1803 dostal empírovou podobu. V interiéru se zachovalo barokní zařízení s obrazy J. J. Hertla. Ty najdeme i v původně gotickém kostele sv. Mikuláše barokně přestavěném r. 1722. Ojedinělým reprezentantem měšťanské architektury je dům U Zlatého bažanta (dnes muzeum).

Pravidelné prohlídky turnovských kostelů pořádá od června do září Městské informační středisko Turnov.

Mnichovo Hradiště

Centrum někdejšího rozsáhlého panství se pyšní zámkem, rezidencí hrabat Valdštejnů (M.Canevalle, N.Raimundi 1711 - 1735) s parkem a sallou terrenou. K parku přiléhá kapucínský klášter s kostelem Tří králů (v něm hrobka Albrechta z Valdštejna ) a kaplí sv. Anny(1724) s hodnotnými sochami Jelínků z Kosmonos a obrazy J. J. Hertla. Dnes lapidárium barokních soch. Na náměstí dosud stojí několik zachovalých barokních domů. Kostel sv. Jakuba.

Sobotka

Projedeme Osekem s typickou roubenou zvonicí a vjíždíme do Sobotky, rázovitého městečka se zachovalým historickým jádrem. Náměstí zdobí mariánská statue (M. Jelínek 1742) a domy z 18. a 19. století. Pozdně gotický kostel sv. Máří Magdalény. Nad městem vybudovali Černínové 1667 - 1681 lovecký zámeček Humprecht podle projektu Carla Luraga.

Ostružno

Kostel Povýšení sv. Kříže postavený 1772 - 97 (F. Heger, I. Palliardi) je nejvýznamnější stavbou pozdního baroka v regionu. Rokokové vybavení (M. Jelínek) bylo doplněno v 19. století. Okolí kostela zdobí sochy světců a barokní fara. Zdaleka viditelný vrch Veliš nás dovede do stejnojmenné obce s kostelem sv. Václava.

Jičín

Řadě barokních domů na náměstí vévodí valdštejnský zámek, rozsáhlý raně barokní komplex se třemi arkádovými nádvořími (A. Spezza, G. Pieroni, N. Sebregondi). V blízkosti se nachází kostel sv. Jakuba Většího zamýšlený jako katedrála biskupství ve Valdštejnově rezidenčním městě. Po vévodově smrti již nebyl celý projekt realizován. Za pozornost stojí obrazy I. Raaba a J. Kramolína. Z téže epochy se zachoval hřbitovní kostel Panny Marie de Sale(asi Andrea Spezza 1629). Na konci lipového stromořadí k Valdicím vejdeme do parku s lodžií a čestným dvorem zv. Libosad (N. Sebregondi 1630 - 34) Cesta původně pokračovala ke kartuziánskému klášteru (dnes věznice).

Lomnice nad Popelkou

Nedaleko náměstí s charakteristickou měšťanskou zástavbou a barokní mariánským sousoším (1713) stojí nenápadný kostel sv. Mikuláše, z r. 1782. V interiéru se nachází původní mobiliář (J. Hájek). Nad městem byl vybudován poutní kostel Proměnění Páně (viz Církevní památky) Vstup do kostelů sv. Mikuláše a Proměnění Páně mimo konání bohoslužeb pouze pro organizované a předem objednané skupiny.

Bozkov

Po Staré Boleslavi je bozkovský kostel Navštívení Panny Marie nejvýznamnějším poutním místem celého Pojizeří. Raně barokní stavba z let 1690-93 má hodnotné vybavení z poloviny 18. století a freskovou výzdobu. V obvodu kostela jsou umístěny sochy světců z 18. a 19. stol. Ve věži bylo zřízeno muzeum církevních předmětů a rozhledna.

Otevřeno: od května do srpna denně od 10.00 - 18.00 hod.

Železný Brod

V Železném Brodě zamíříme na „malý rynek” s měšťanskou zástavbou z přelomu 18.a19.století. Odtud stoupá sochami zdobené schodiště ke kostelu sv. Jakuba Většího (1762) s dřevěnou zvonicí. Z hlavního náměstí s barokní mariánskou sochou spatříme nad městem kostelík sv. Jana „Na poušti” (1769), s hrobkou hrabat Des Fours. Cestou do Turnova si prohlédneme barokem inspirovanou lidovou architekturu Boučkův statek v Malé Skále a Dlaskův statek v Dolánkách.

Vstup do kostela sv. Jakuba Většího a do dřevěné zvonice mimo konání bohoslužeb pouze pro organizované a předem objednané skupiny.

Prémiový tip: Valdštejn a Hrubá Skála

Z Turnova vyjedeme směrem na Jičín. Cestou mineme po levé straně stavebně rekonstruovaný barokní dvůr Valdštejnsko. Odbočíme doprava, k zámku Hrubá Skála působivě situovaném nad strmou skalní stěnou. Z jeho barokní podoby zůstal pouze kamenný most se sochami sv. Floriána a Vavřince. Pokračujeme pěšky, kolem Aehrentalského arboreta a po 3 km se dostaneme na hrad Valdštejn.

Ve středověkých ruinách vybudovali Valdštejnové v letech 1722 - 28 barokní kapli sv Jana Nepomuckého. Přicházíme k ní po klenutých mostech osazených barokními sochami světců z dílny kosmonoských Jelínků. Obraz sv. Jana Křtitele v kapličce na I. nádvoří je údajně portrétem K. H. Máchy. Po návratu na Hrubou Skálu jedeme do Vyskře, kde najdeme charakteristickou dřevěnou zvonici (1750) v působivém kontrastu s pompézním novorománským kostelem P. Marie a nad obcí osmibokou poutní kapličku ze zač. 19. století s kalvárií. Přes Kacanovy se vrátíme do Turnova.

kostel sv. Františka, autor: Archiv TPCR
kostel sv. Františka, autor: Archiv TPCR
 
 

Ubytování Český ráj - informace o ubytování a turistických službách v Českém ráji / Ubytování Lužické hory - ubytování v Lužických horách, Šluknovsku a části Českého Švýcarska / Ubytování Krkonoše - informace o ubytování a aktivní dovolené v Krkonoších / Ubytování Máchovo jezero - Ubytování v okolí Mácháče, Kokořínska a Dubského Švýcarska / Ubytování Jizerské hory - vyberte si ubytování a poznejte krásy Jizerských hor / Ubytování České Švýcarsko - poznejte krásy Českého Švýcarska opravdu zblízka

Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load
Zavřít mapu