28420668
ENDEPL
Přihlášení

Severní Čechy.info - aktuální informace o turistice, ubytování a službách

Vyhlídkový okruh Sluneční cesty - Frýdlant

Jizerské hory

Frýdlant

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Pro lepší poznání města Frýdlant v Čechách můžete využít značený vyhlídkový okruh Sluneční cesty, který navazuje na mezinárodní Interkontinentální sluneční cestu - Sun Trail Intercontinental.

Na trase vyhlídkového okruhu navštívíte:

1. Radnice - Nynější budova radnice měla v letech 1532-1897 pět předchůdkyň. Architektonicky zdobná budova radnice byla vystavěna v novorenesančním stylu v letech 1893-1896 dle návrhu vídeňského architekta Franze von Neumanna, který je též autorem radnice v Liberci a ve Vídni. Věž radnice s hodinami je vysoká 48 m. Ve 2. patře radnice se nachází Městské muzeum, které bylo založeno v roce 1893 a postupně získalo regionální formát.

2. Náměstí T.G.Masaryka - Největší náměstí města je centrem Městské památkové zóny. Po jeho obvodu je celkem 14 památkovým zákonem chráněných budov, za zmínku stojí zejména tzv. dům Na panské zvůli (č.p.2), trojdům s bohatou štukovou výzdobou (č.p.73 - nyní v rekonstrukci) a dům spravovaný Pravoslavnou církví (č.p. 104).

2a. Socha Piety (Panna Marie s Kristem) - V ulici Okružní je dílem anonymního autora z období vrcholného baroka. Mistr byl evidentně obeznámen s podněty vycházející z tvorby okruhu vynikající osobnosti českého barokního umění - Matyáše Bernarda Brauna a jeho dílo patří k nejkvalitnějším anonymním osobnostem barokního sochařství v severočeském regionu.

3. Starý špitál - Zbudován roku 1564 Bedřichem z Redernů jako útulek pro nemocné. Během historie byl několikrát přestavěn a dodnes slouží jako dům pečovatelské služby svému původnímu účelu. Součástí je i špitální kaple, v současné době restaurovaná na výstavní síň.

3a. Kostel Sv. Máří Magdalény - Nejstarší kostel ve Frýdlantu, poprvé doložen roku 1381, původně katolický kostel v současné době slouží k obřadům Pravoslavné církvi.

4. Solnice - V minulosti sloužila jako sklad této strategické suroviny. Budova byla několikrát přestavěna, naposledy po zásahu letecké pumy. Byla zrekonstruována a po roce 1945 vznikly v ní bytové prostory.

5. Mariánský sloup - Za finanční podpory měšťanů byl postaven v roce 1723 v barokním stylu morový sloup na náměstí T.G.Masaryka u bývalého hejtmanství (č.p.99). V roce 1897 byl sloup přemístěn na své dnešní místo u chrámu Nalezení sv. Kříže.

6. Chrám Nalezení sv. Kříže - Děkanský chrám dobudován roku 1531. V interiéru umístěna cenná kulturní díla z bílého, černého a zeleného mramoru. Jedná se především o hrobku Melchiora z Redernů, která v době svého vzniku na počátku 17. století stála tolik, co celé frýdlantské panství, když je Bedřich z Redernů kupoval.

7. Horská řeka Smědá - Pramení v jizerskohorských rašeliništích v oblasti hory Jizery a vzniká u horské chaty Smědava (847 m) ze tří Smědav - Bílé, Černé a Hnědé. Jméno jí dala zlatohnědá barva vody. Na polsko-německém pomezí se vlévá do Lužické Nisy.

8. Kostel Krista Spasitele - Architektonicky a esteticky velmi zajímavý kostel postaven v letech 1902-1903 dle projektu bonnského architekta Rolffse. Unikátní Schustrovy varhany. Původně sloužil církvi evangelické. Církvi Československé husitské byl kostel dán do užívání v roce 1949.

9. Charitativní dům U Spasitele - V neobyčejně pěkné stavbě připomínající zámeček s okolím parkové úpravy se nachází charitativní dům U Spasitele. Slouží jako domov důchodců a dalších potřebných spoluobčanů. Zařízení bylo zřízeno za podpory místních úřadů, věřících členů církve Československé husitské a také přátel z Holandska.

10. Zámecký rybník - Romantický rybník s poloostrovem na jehož klidné hladině se zrcadlí mohutné stromoví zámeckého parku.

11. Čedičové varhany - Po projití jihozápadní části zámeckého parku směrem od zámeckého rybníka vzhůru vás přivede cesta okruhu do prostoru za zámek, kde se vyskytují neobyčejně mohutné čedičové sloupce, na kterých je vybudován zámek.

12. Frýdlantský zámek - Zámek tvoří dominantu vysoko se tyčící nad městem a nad horskou řekou Smědou. První zprávou o něm je kupní smlouva z roku 1278, kterou panství od českého krále Přemysla Otakara II. získává Rudolf z Biberštejna. Od té doby ho postupně budovaly rody saských Biberštejnů, slezkých Redernů, německých Gallasů a Clam-Gallasů až do roku 1945. Nejznámějším majitelem zámku byl ovšem vojevůdce Albrecht z Valdštejna.

13. Betlém - Betlém s početným množstvím pohybujících se figurek je umístěn v historickém domku, ve kterém žil jeho tvůrce Gustav Simon (1873-1953). Tvořil a zhotovoval jej po dlouhou dobu 60 let. Rodině Simonových patří dodnes, aleje veřejně přístupný.

Město Frýdlant, autor: Město Frýdlant
Město Frýdlant, autor: Město Frýdlant
Náměstí T. G. Masaryka s radnicí, autor: Město Frýdlant
Kostel Nalezení sv. Kříže, autor: Město Frýdlant
Státní hrad a zámek Frýdlant, autor: Město Frýdlant
Kostel Krista Spasitele, autor: Město Frýdlant
Městské hradby, autor: Město Frýdlant
 
 

Ubytování Český ráj - informace o ubytování a turistických službách v Českém ráji / Ubytování Lužické hory - ubytování v Lužických horách, Šluknovsku a části Českého Švýcarska / Ubytování Krkonoše - informace o ubytování a aktivní dovolené v Krkonoších / Ubytování Máchovo jezero - Ubytování v okolí Mácháče, Kokořínska a Dubského Švýcarska / Ubytování Jizerské hory - vyberte si ubytování a poznejte krásy Jizerských hor / Ubytování České Švýcarsko - poznejte krásy Českého Švýcarska opravdu zblízka

Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load
Zavřít mapu