28255513
ENDEPL
Přihlášení

Severní Čechy.info - aktuální informace o turistice, ubytování a službách

Radouč

Český ráj

Mladá Boleslav, 293 01

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Významná zoologická a botanická lokalita.

Území najdeme ve Středočeském kraji, na okraji města Mladá Boleslav, v katastrálním území Debř. Národní přírodní památka se rozkládá na části skalnatého svahu na levém břehu údolí Jizery.

Výskyt význačných druhů teplomilných a vápnomilných společenstev na opukových skalkách a drnových stepích. Žije zde sysel obecný a zajímaví bezobratlí živočichové. Radouč je jednou z nejbohatších xerotermních lokalit v širším okolí a je zachovalou ukázkou bezlesých jizerských strání, jak byly známy v devatenáctém století.

Vápnité pískovce jizerských vrstev svrchní křídy, vystupující v podobě výchozů i uměle odlámané stěny opuštěného lomu, tvaru vodorovně probíhajících, často převislých skalních stupňů. Půdním typem jsou pararendziny v iniciálních stadiích na hranách skalních stupňů , jinde s hlubším humusovým horizontem, na plošině se rychle odvápňují a mění na oligotrofní hnědé půdy s tendencí k podzolizaci.

Na skalkách jsou mozaikovitá společenstva s devaterkou rozprostřenou, koniklcem lučním, kostřavou sivou, česnekem chlumním. Přechází na hlubší půdě ve společenstva s kostřavou žlábkatou a ostřicí nízkou, v nichž se uplatňují kavyl Ivanův, bělozářka větvitá, koniklec luční a vousatka prstnatá. V roztroušených skupinkách teplomilných keřů jsou nejčastější růže šípková, ptačí zob obecný a svída krvavá. Na plošině se vyskytují psamofilní společenstva se smělkem sivým, smilem písečným a paličkovcem šedavým.

Ze zoologického hlediska je významná hlavně plošina, zejména výskytem sysla obecného a několika chráněných druhů bezobratlých: majky, nosorožíka kapucínka a stepníma rudého. Na jediném místě na přirozeném stanovišti budovaném vápnitými pískovci jizerské křídy se tu vyskytuje významný xerotermní měkkýš Pupilla triplicita.

Radouč
Radouč
Radouč
radouč
radouč2
 
 

Ubytování Český ráj - informace o ubytování a turistických službách v Českém ráji / Ubytování Lužické hory - ubytování v Lužických horách, Šluknovsku a části Českého Švýcarska / Ubytování Krkonoše - informace o ubytování a aktivní dovolené v Krkonoších / Ubytování Máchovo jezero - Ubytování v okolí Mácháče, Kokořínska a Dubského Švýcarska / Ubytování Jizerské hory - vyberte si ubytování a poznejte krásy Jizerských hor / Ubytování České Švýcarsko - poznejte krásy Českého Švýcarska opravdu zblízka

Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load
Zavřít mapu