27160400
ENDEPL
Přihlášení

Severní Čechy.info - aktuální informace o turistice, ubytování a službách

Městský palác Templ

Český ráj

Krajířova 102
Mladá Boleslav, 293 01

Telefon:+420 326 109 403
+420 326 109 409
E-mail:templ@kulturamb.cz
Web:www.kulturamb.cz
www.facebook.com/palactempl
QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Městský palác Templ patří k nejstarším zachovalým stavbám v Mladé Boleslavi a reprezentuje vzácnou ukázku pozdně gotického městského šlechtického sídla.

Osobou, která dala podnět k jeho vybudování, byl Jan Císař z Hliníka. Palác byl postaven okolo roku 1490 ve svahu nad Jizerou až za linií průběhu městských hradeb. Název Templ dostal palác podle ničím nepodložené pověsti, podle které byl zbudován pro templářský řád, jehož členy měl do Mladé Boleslavi přivést ze svých cest po Evropě Jan z Michalovic, jeden z předních českých velmožů v době vlády krále Václava II. Domněnku o templářském původu paláce snad podnítil kříž ve znaku stavebníka Templu,  vytesaný v portálu vstupní síně.  Po bělohorských událostech byl Templ v roce 1628 prodán jako konfiskát. V následujících obdobích změnil palác ještě několikrát majitele. Ráz soukromého domu ztratil v roce 1886, kdy ho do své správy získal Krajský muzejní spolek, který zde v následujícím roce otevřel svou první expozici. Muzeum využívalo objekt Templu až do roku 1910. Od 20. let byl Templ upraven pro potřeby Církve československé husitské. V poválečném období Templ pozvolna chátral, což vyvrcholilo v roce 1977, kde došlo ke zřícení jižní části paláce. Teprve poté byly zahájeny záchranné stavební práce a objekt začal být využíván pro kulturní účely. 

Galerie

Galerie v Městském paláci Templ se stala místem, kde vystavují jak amatéři, tak profesionálové, domácí i zahraniční výtvarníci. Svá díla zde představují také fotografové, keramici, sochaři a řezbáři. Kromě výstav se v galerii konají  koncerty a besedy pro veřejnost.

Muzejní expozice Templum historicum et archaeologicum Boleslaviense

Stálá multimediální muzejní expozice Templum historicum et archaeologicum Boleslaviense provede návštěvníka dějinami města od pravěku po rok 1600, kdy byla Mladá Boleslav povýšena na královské město. V expozici jsou vystaveny nejen autentické předměty, ale i celé nálezové situace, tak jak je archeologové odkryli. V nejspodnější části Templu je vytvořena podle reálného vzoru simulace jeskyně, možné svatyně Keltů.

Historická část expozice přibližuje zejména dobu 16. století, kdy byla Mladá Boleslav centrem Jednoty bratrské. Ve výstavních prostorách jsou představeny tisky vzešlé ze zdejší tiskárny, život ve středověkém městě i v domácnosti. Z exponátů jmenujme vzácné renesanční náhrobky ze hřbitova u kostela svatého Havla nebo víko z cínové rakve Marty z Veselice.

Multimediální část expozice

Počátkem roku 2010 došlo k zmodernizovaní multimediální muzejní expozice a podstatnému rozšíření počítačových programů s využitím moderních informačních terminálů, dotykových obrazovek, nových dataprojektorů a speciální plazmové obrazovky pro podlahovou projekci , které  umožňují seznámit návštěvníky jak s různými tématy, které dosud byly prezentovány  jen v omezené  šíři, tak s řadou  nových objevů o pravěkých, středověkých i novověkých dějinách Mladé Boleslavi a okolního regionu. Expozice přibližuje nejnovější výzkumy i objevy archeologů, historické budovy a místa Mladé Boleslavi a okolí,  mincovní nálezy, unikátní zlaté a stříbrné poklady,  ale také mimořádný nález osobního archivu Matouše Konečného, posledního seniora Jednoty bratrské v Čechách.

Celé pojetí multimediální prezentace je atraktivní, blízké dokumentárním filmům a poskytuje návštěvníkům možnosti voleb programů a je interaktivní.

Nabídka pro  rodiny s dětmi

Interaktivní archeologické hřiště na parkánu

Nedílnou součástí muzejní expozice v Templu je i prostor parkánu. Ten je upraven jako interaktivní hřiště, kde si nejen děti mohou vyzkoušet práci archeologů, zaházet si imitacemi pravěkých oštěpů na figuríny lovených zvířat nebo si postavit dřevěný model některé významné mladoboleslavské budovy. Je tady také postavena rekonstrukce slovanské polozemnice z 10. století s funkční pecí či tkalcovským stavem Originální řešení tohoto do té doby nevyužitého prostoru bylo oceněno na Grand Prix Obce architektů 2001 v kategorii Krajinářská architektura a zahradní tvorba čestným uznáním, kde bylo oceněno především vtipné řešení exteriérového prostoru na bázi jednoduchého členění povrchu s použitím přírodních materiálů. Vznikl tak prostor pro tvořivou hru dětí.

Víkendový program


- prohlídka stálé multimediální archeologické a historické muzejní expozice. Pojetí multimediální prezentace poskytuje návštěvníkům možnosti voleb programů a je interaktivní.
- 50 videoprojekcí o historických zajímavostech Mladé Boleslavi a okolí.
- hra pexeso s archeologickou a historickou tématikou
- ražba repliky denáru knížete Boleslava I.
- mapa Mikuláše Klaudiana – najdi a doplň chybějící města
- návštěva archeologického hřiště na parkánu, kde si děti mohou vyzkoušet práci archeologů (vykopat kostru skrčence), zaházet si imitacemi pravěkých oštěpů na figuríny lovených zvířat nebo si postavit dřevěný model některé významné mladoboleslavské budovy. Je tady také postavena rekonstrukce slovanské polozemnice z 10. století s funkční pecí či tkalcovským stavem. Zkusit štěstí při hledání v „Pískovišti plném pokladů“
- pro malé děti lov mamuta

Doprovodný program Od kamínku ke šperku

- broušení, vrtání a malování kamenných šperků

Programy pro školy a školky

„Putování za poznáním“ – výukové programy z experimentální archeologie

Výukové programy z experimentální archeologie pro základní školy a mateřské školky  nabízejí dětem nové zážitky a zpestření výuky. Děti pracují ve skupinkách pod vedením zkušených pracovníků a  vyzkoušejí si rozličné činnosti. Navštíví dobu kamennou, zažijí rituál před lovem, nahlédnou do doby bronzové, seznámí se s Kelty a přes dobu stěhování národů doputují ke Slovanům a odtud až do středověku. Z konkrétních činností si děti například vyzkoušejí semílání zrna na mouku na kamenné zrnotěrce či na replice keltského rotačního  mlýnu, vrtání kamene pomocí bezové větvičky, řezání pazourkovými noži, rozdělávání ohně pomocí tření dřev, spřádání nití, tkaní na různých typech tkalcovských stavů, výrobu slovanských záušnic, ale také vážení na středověkých váhách, psaní husím brkem, pečetění listin, malování iniciály, ražbu mincí  a mnoho dalšího. Jednotlivé programy i činnosti jsou  postaveny vždy tak, aby historicky na sebe navazovaly. Jeden program trvá zhruba 120 minut a ke každému jsou zhotoveny pracovní listy s podrobnými informacemi o předváděných činnostech, se kterými mohou žáci ve škole nadále pracovat.

Historické soutěže „O poklad Templu“ a „Touláme se historií“

Historické soutěže  O poklad Templu a Touláme se historií  jsou určeny pro žáky od 5. do 9. třídy základních škol a pro studenty středních škol. Zábavnou formou se žáci mohou seznámit jak s osudy Městského paláce Templ, tak s historií Mladé Boleslavi od pravěku  až do počátku 17. století. Otázky jsou zaměřeny i na obecně-historické poznatky, které se týkají jak pravěkého osídlení Čech, tak období středověku.. Soutěžící se například dozvědí, co mohou archeologové nalézt v hrobech z doby bronzové, co na naše území přinesli Keltové,  kdy a kde  byla vytištěna první mapa Čech a kdo je jejím autorem,  jakým jazykem byly výhradně psány listiny do konce 13. st., ale taky co to byl prevét nebo jak se nazýval předchůdce dnešního fagotu a hoboje aj. Obě varianty soutěže jsou pojaty formou kvizu, nechybí ani, doplňovačka, vyškrtávačka a tipovací otázky. Smyslem soutěží je podnítit aktivní přístup žáků k historii a schopnost osvojit si vyhledávání informací a práci s nimi.

Prohlédněte si krátká videa o unikátní multimediální expozici v Templu nebo možnosti školních exkurzí.

 

http://www.youtube.com/watch?v=MrDNW7dbUm0

http://www.youtube.com/watch?v=Pw4zEe4ab5M


 

Školní a zájmové pobyty - nabídka

V době školního roku probíhají na objednávku v prostorách stálé expozice a na parkánu výukové programy z experimentální archeologie. Programy jsou vhodné pro děti z mateřských školek, žáky základních škol a studenty osmiletých gymnázií. Programy z experimentální archeologie jsou určeny pouze pro školní skupiny.

Otevírací doba

Leden - Prosinec Po - zavřeno
Út - Ne 9:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Parkán je v měsících říjen - březen a za nepříznivého počasí uzavřen.

Vstupné

Galerie
Plné vstupné:30,00 CZK
Děti:20,00 CZK
Studenti:20,00 CZK
Senioři:20,00 CZK senioři nad 65 let
Muzejní expozice
Plné vstupné:50,00 CZK
Děti:30,00 CZK
Studenti:30,00 CZK
Senioři:30,00 CZK senioři nad 65 let
Galerie+expozice
Plné vstupné:50,00 CZK
Děti:30,00 CZK
Studenti:30,00 CZK
Senioři:30,00 CZK senioři nad 65 let
Archeologické hřiště
Plné vstupné:30,00 CZK
Městský palác Templ, Mladá Boleslav

Popisy exponátů v cizím jazyce: angličtina, němčina
Texty v cizím jazyce: angličtina, němčina, francouzština
Služby a vybavení: úschovna zavazadel (šatna), WC, prodej upomínkových předmětů

Městský palác Templ, Mladá Boleslav
Městský palác Templ, Mladá Boleslav
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
 
 

Ubytování Český ráj - informace o ubytování a turistických službách v Českém ráji / Ubytování Lužické hory - ubytování v Lužických horách, Šluknovsku a části Českého Švýcarska / Ubytování Krkonoše - informace o ubytování a aktivní dovolené v Krkonoších / Ubytování Máchovo jezero - Ubytování v okolí Mácháče, Kokořínska a Dubského Švýcarska / Ubytování Jizerské hory - vyberte si ubytování a poznejte krásy Jizerských hor / Ubytování České Švýcarsko - poznejte krásy Českého Švýcarska opravdu zblízka

Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load
Zavřít mapu