29731175
ENDEPL
Přihlášení

Severní Čechy.info - aktuální informace o turistice, ubytování a službách

22 zastavení v geoparku Český ráj

Český ráj

Z mnoha zajímavých lokalit v Geoparku Český ráj nabízíme 22 lokalit a fenoménů, které opravdu stojí za pozornost návštěvníků. Popis všech 22 Vám dá představu o ohromné geologické diverzitě celého území.

1. Pokrývačské břidlice u Železného Brodu
Okolí Železného Brodu představuje území, které vzniklo přeměnou téměř 400 milionů let starých mořských jílovitých usazenin na fylity, které se po staletí využívají jako střešní krytina.

2. Skalní zeď
se nachází západně od Malé Horky, 500 m seve­rozápadně od koupaliště v Železném Brodě. Je tvořena až 20 metrů vysokou vypreparovanou stěnou odolného křemence o mocnosti 10 metrů.

3. Okno do geologické minulosti na Riegrově stezce
Řeka Jizera vytváří v délce zhruba 3 km mezi Bítouchovem a Podspálovem hluboké skalnaté údolí. V posledních pěti miliónech letech zařízla svoje údolí do impozantní hloubky a ve své činnosti pokračuje dál. Sílu řece dodává spád, který v těchto místech dosahuje až deseti promile. Stezka, nazvaná na počest JUDr. Ladislava Riegra slavného semilského rodáka a českého politika 19. století, je turistickou perlou geoparku Český ráj. Obnažené skály promlouvají o historii dlouhé stovky miliónů let.

4. Podzemní jezero u Bozkova
Národní přírodní památka Bozkovské jeskyně leží při severozápadním okraji obce Bozkov, asi 6 km východně Železného Brodu.Krasové jevy v čočce dolomitického vápence tvoří dva původně samostatné systémy. Délkou 1050 m představují nejroz­sáhlejší zpřístupněný jeskynní systém v severovýchodních Čechách. Nejhlubší části jeskyně, které jsou zatopeny vodou, vytváří podzemní jezero.

5. Kamenné moře a skalní město na Strážníku
Mezi Jilemnicí, Mříčnou, Peřimovem a Bystrou se táhne asi 3 km dlouhý vrch Strážník, který je pověstný výskytem "hvězdového křemene". Na západním výběžku Strážníku v oblasti "Na Jírově" je evropská rarita melafyrové sklaní město. Skály spadají stupňovitě do údolí až dvacetimetrovými stěnami.Mrazo­vé zvětrávání provázené řícením horninových bloků rozčlenilo téměř dva kilometry dlouhou stěnu do soustavy skalních srubů, ověnčených balvanitou sutí tzv. kamennými moři.

6. Obří hrnce
Při severní hranici Strážníku vyhloubila řeka Jizera pod obcí Háje krátkou soutěskou se strmými útesy. Ve skalnatých březích a v korytě vysoustružila v balvanech desítky tzv. obřích hrnců. Obří hrnce vznikají činností vody, která unáší písek a valouny, které v jemnozrnných horninách vybrušují rotačním pohybem elipsovité prohlubně velké až několik decimetrů.

7. Kozinec (561 m) u Jilemnice
má vrchol tvořený melafyrovým příkrovem, který byl těžen v několika lomech. V podloží melafyru se nachází několik metrů mocné souvrství tzv.měďnatých pískovců. Měděné zrudnění tvoří jemně vtroušené sulfidy mědi, které provází ­zelený malachit a modrý azurit. Kromě rud mědi je oblast zajímavá výskyty zkamenělých kmenů prvohorních dřevin.

8. Frýdštejn
Prvohorní melafyry tvoří vulkanická tělesa, která se táhnou v délce 40 kilometrů od Proseče pod Ještědem ke Kozákovu. Jeden kilometr východně od Bezděčína a zhruba 10 km severně od Turnova se nachází lom. Ve výplních mandlovce se vyskytují drahé kameny křišťály, zá­hnědy, ametysty, acháty a jaspisy.

9. Kozákov (744 m)
zažil sopečnou činnost opakovaně. Před 260 miliony lety vyvřela andezitová láva bohatá na plyny, která utuhla v podobě tzv. mandlovce. Hornina tradičně označovaná jako melafyr, je proslulá výskyty achátů a dutinami s křišťálem, ametystem, citrínem, kalcitem a zeolity. V r. 1920 byl ve výchozu melafyru založen známý Votrubcův lom, který je spolu s expozicí drahých kamenů provozován jako turistická atrakce.

10. Čedičové lávové proudy s drahokamovým olivínem
Na severní straně Kozákova leží lávové proudy čedičů mocné až 30 metrů. Vulkanity staré 6 až 4 miliony let jsou známé hojným výskytem tzv. olivinických koulí. Tyto útržky hornin svrchní části zemského pláště tvoří hlavně olivín, který dosahuje kvality drahého kamene.

11. Zkamenělý prales
Tzv. zkamenělá dřeva lze hledat v pruhu nalezišť, který se táhne od Újezdce pod Bradlcem na západě přes Novou Paku až do okolí Pecky. Největší část dosud nalezeného kmene araukaritu, dlouhého 18 m, je vystavená v zahradě Suchardova domu v Nové Pace. V Nové Pace a okolí se nachází i acháty. Jejich naleziště jsou rozptýlena od Lomnice nad Popelkou přes Karlov a Žďár ke Staré Pace a k Levínu, na Kozinec přes Čisteckou hůru, Rovně a Dolní Kalnou.

12. Trosky (488 m)
představují obnažené zbytky sopky, která v těchto místech prorazila s explozí podložní horniny české křídové pánve. Oba suky složené z tvrdší a odolnější horniny byly vypreparovány do podoby dvou věží,které patří k symbolům Českého ráje.

13. Apolena
Skalní město Apolena lemuje ji­hozápadním úbočí Trosek.

14. Prachovské skály
tvoří členitý zbytek pískovcové plošiny s hlubokými stržemi, roklemi i údolími, ve které eroze vytvořila jedinečné sochařské dílo s vysokými, výrazně pro­taženými skalní­mi věžemi.

15. Podtrosecká údolí
jsou zdobena malebnými rybníky a skalami.

16. Hruboskalské skalní město
představuje na 4,24 km2 nejdokonaleji vyvinutý fenomén pískovcového skalního města v Českém ráji se stovkami impozantních skalních věží.

17. Klokočské a Betlémské skály
mají na 2,09 km2 v křemenných pískovcích okolo 300 jeskyní.

18. Skalní město Kozlov - Chlum
nedaleko Všeně představuje na 0,45 km2 jedinečnou ukázku skal, které tvoří navzájem nepříliš od sebe vzdálené bloky. Pískovcová deska, vytvářející výchozy, je mocná pouze asi 20 m.

19. Suché skály
jsou rozčleněny podél tří zlomových směrů do tří věží a celé řady samostatných ?zubů?, které vytvářejí charakteristickou siluetu na druhé straně Jizery proti Pantheonu.

20. Sokol
tvoří malou skalní oblast nad Malou Skálou s nejsložitějším a nej­pestřejším reliéfem v Čes­kém ráji. K zajímavým místům patří výšina Zbirohy (452 m n. m.) se zříceninou hradu, na niž navazuje hřbet a plošina se skalami a svah k Jizeře tvořený dvěmi patry skalních stěn.

21. Příhrazské skály
lemují na dohled od Mnichova Hradiště okraj členité náhorní plošiny Muž­ského.

22. Údolí Plakánek
s nivou říčky Klenice (2 km) je zakončené skalní věží, na které byl postaven gotický skalní hrad Kost.

Související články

22 zastavení v geoparku Český ráj
22 zastavení v geoparku Český ráj
 
 

Ubytování Český ráj - informace o ubytování a turistických službách v Českém ráji / Ubytování Lužické hory - ubytování v Lužických horách, Šluknovsku a části Českého Švýcarska / Ubytování Krkonoše - informace o ubytování a aktivní dovolené v Krkonoších / Ubytování Máchovo jezero - Ubytování v okolí Mácháče, Kokořínska a Dubského Švýcarska / Ubytování Jizerské hory - vyberte si ubytování a poznejte krásy Jizerských hor / Ubytování České Švýcarsko - poznejte krásy Českého Švýcarska opravdu zblízka

Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load
Zavřít mapu