28425587
ENDEPL
Přihlášení

Severní Čechy.info - aktuální informace o turistice, ubytování a službách

Sobotecko: Ze Sobotky Plakánkem na Kost

Český ráj

Nenáročný výlet vedoucí malebnými údolími je dlouhý 12 km. Ze Sobotky vás údolím Plakánek zavede na hrad Kost a přes Prokopské údolí zpět do Sobotky.

SOBOTKA, nám. – Osek (1,5 km) Střehom (3,5 km) Plakánek (4,5 km) Kost (6 km) Prokopské údolí (6,5 km) Libošovice (8,5 km) – Libošovice, zast. ČD (9 km) Nepřívěc (9,5 km) – Pod Humprechtem (11,5 km) SOBOTKA (12 km)

SOBOTKA – je nazývána jižní branou Českého ráje. Turistické centrum s výraznou historií a kulturní tradicí (festival českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka, Sobotecký jarmark a festival uměleckých řemesel, městská památková zóna), zachovaná lidová architektura (Šolcův statek, Gansův dům atd.), klasicistní i funkcionalistická architektura, urbanisticky hodnotné náměstí (s rodným domem a Muzeem Fráni Šrámka), chrám sv. Maří Magdaleny a také sobotecký hřbitov s hroby významných soboteckých rodáků, básníků Fráni Šrámka a Václava Šolce. Nad hřbitovem se v lesoparku tyčí lovecký zámek Humprecht ze 17. století, pod zámkem je městské koupaliště.

OSEK – velmi stará obec má zajímavý kostel a dřevěnou šestibokou zvonici z r. 1601 s pozoruhodnou konstrukcí – trám nesoucí zvon je vzepřený šikmo ukloněnými vzpěrami.

STŘEHOM – ves je památkovou zónou s roubenými patrovými domy s vyřezávanými lomenicemi. Ve vsi je vzácně zachovalý Střehomský mlýn, který často posloužil pro natáčení pohádek.

PLAKÁNEK – romantické údolí obklopené skalami směřuje od obce Střehom kolem rybníku Obora ke hradu Kost. Na dolním konci údolí je studánka Roubenka, připomínaná v básních Fráni Šrámka. Ke vsi Vesec u Sobotky odbočuje skalnatá rokle Vesecký Plakánek. Vesec je vesnickou památkovou rezervací s ojediněle zachovanou českou okrouhlicí – souborem 18 staveb různých typů, usedlostí, většinu tvoří sobotecký typ pojizerského roubeného domu.

KOST – jeden z nejzachovalejších vrcholně gotických hradů v Čechách, vystavěn v pol. 14. stol. Benešem z Vartenberka. Po rodu Markvarticů se vystřídalo v držení kosteckého panství více rodů. Po Lobkovicích to byl rod Netolických, Anna Marie dal Borgo Netolická si vzala Norberta Kinského, jehož potomci jsou dnešními majiteli hradu. I přes mnohé přestavby hradu se zachovala jeho původní silueta, které dominují hranolová Bílá věž a menší válcová věž Lidomorka. Součástí areálu hradu Kost je dále původní hradní palác a později vystavěný renesanční Bíbrštejnský a Lobkovický palác.

PROKOPSKÉ ÚDOLÍ – malebné údolí mezi Libošovicemi a hradem Kost. Navazuje na známé údolí Plakánek. Romantickým údolím protéká potok zvaný Klenice. Pro průchod údolím je vhodnější polní cesta středem údolní nivy než červeně značená cesta, jejíž úseky mezi potokem a skalami bývají za mokra obtížně schůdné.

LIBOŠOVICE – pod Nepřívěckou hůrou leží obec, připomínaná již v r. 1352. Byla nejprve součástí kosteckého panství, pak několik desetiletí vladyckým sídlem, koncem 15. stol. patřila znovu k hradu Kost. Kostel pozdně gotický, v r. 1874 byl prodloužen a přistavěna věž. Socha sv. Prokopa a Bílkův pomník Jana Husa.

NEPŘÍVĚC – malá vesnice, část obce Libošovice. Novodobě opravený raně gotický kostel Nalezení sv. Kříže pochází ze 14. stol., původně gotický, barokně přestavěn počátkem 18. století. Na hlavním oltáři je pozdně gotická socha Madony. Zvonice z r. 1786, zděná osmiboká stavba s mansardovou střechou, vybudovaná na místě původní pozdně gotické dřevěné zvonice. Na návsi skupina památných stromů, vysazených v r. 1848, zachovalá selská usedlost čp. 14. Na křižovatce západně od obce klasicistní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1811.

Související články

Humprecht
Humprecht
údolí Plakánek
hrad Kost v zimě
vpředu Sobotka - kostel svaté Máří Magdaleny, v pozadí Humprecht
Kost
Humprecht, autor: Hana Ledabylová
Údolí Plakánek
Plakánek, autor: Pavla Bičíková
Dům pod půlměsícem
Oborský rybník, autor: Pavla Bičíková
Osek, autor: pan Drahoňovský
Mlýn Střehom, autor: Pavel Charousek
Kost
Vesec, autor: Pavel Charousek
 
 

Ubytování Český ráj - informace o ubytování a turistických službách v Českém ráji / Ubytování Lužické hory - ubytování v Lužických horách, Šluknovsku a části Českého Švýcarska / Ubytování Krkonoše - informace o ubytování a aktivní dovolené v Krkonoších / Ubytování Máchovo jezero - Ubytování v okolí Mácháče, Kokořínska a Dubského Švýcarska / Ubytování Jizerské hory - vyberte si ubytování a poznejte krásy Jizerských hor / Ubytování České Švýcarsko - poznejte krásy Českého Švýcarska opravdu zblízka

Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load
Zavřít mapu