26124674
ENDEPL
Přihlášení

Severní Čechy.info - aktuální informace o turistice, ubytování a službách

Železnobrodsko: Ze Železného Brodu na Bozkov

Český ráj

Středně náročný výlet v délce 30 km. Okruh je trasován přes Bozkov, Jesenný a Návarov.

ŽELEZNÝ BROD Podspálov (3 km) – Podbozkov (7 km) Bozkov (10 km) Jesenný (15 km) Návarov (17 km) –Jirkov (25 km) ŽELEZNÝ BROD (30 km)

ŽELEZNÝ BROD – město založeno ve 12. stol. při brodu u někdejších zemských stezek. V okolí se od 14. stol. těžila železná ruda a břidlice, v 19. stol. vyniklo sklářství a rozvinula se textilní výroba. V r. 1920 vznikla sklářská škola, Železný Brod se stal nejen městem starých památek, ale také městem skla a skleněné bižuterie, což ho proslavilo po celém světě (exkurze do sklářských dílen, o prázdninách prohlídky sklářské školy). Z památek: kostel svatého Jakuba Většího, upravený ve 2. pol. 18. stol., kdy byla vedle něj postavena dřevěná zvonice, kašna se sochou Panny Marie Immaculaty na náměstí, kostelík sv. Jana Nepomuckého na Poušti, staré roubené domy převážně v oblasti Trávníky (VPR, naučná stezka – prohlídky s průvodcem). Nejcennějším roubeným objektem je Běliště, sloužící národopisné expozici Městského muzea. To sídlí na náměstí v budově, vzniklé r. 1936 zapojením neporušeného průčelí roubeného Klemencovska do moderní budovy spořitelny. Je zde umístěna také sklářská expozice a unikátní galerie světoznámých sklářských výtvarníků J. Brychtové a S. Libenského. V budově Městského úřadu je Galerie V. Rady. Na Jizeře pod městem je nová vodní elektrárna o výkonu 1MW (Stavba roku 2010). Koupaliště.

PODSPÁLOV – soutok Jizery s Kamenicí. V letech 1921–1926 zde byla vybudovaná vodní elektrárna, do níž je přiváděna voda z Jizery štolou a zděným kanálem. V r. 1998 prošla elektrárna citlivou rekonstrukcí, slouží dál svému účelu, navíc je cenná i architektonicky. Od května r. 2009 je přístupná veřejnosti. Začátek Riegrovy a Palackého stezky (pouze pro pěší!).

BOZKOV – poprvé zmiňován v r. 1352 v zápisech o placení kněžských desátků. Tehdy již zřejmě osada stála a měla dřevěný kostel s farářem. V r. 1635 získal Bozkov hrabě Mikuláš Des Fours, po něm bylo vlastníky Bozkova ještě několik šlechtických rodů. Kostel Navštívení Panny Marie se 49 m vysokou vyhlídkovou věží a vzácnou gotickou plastikou madony, nazývanou Královna hor, je z vnějšku střízlivý, uvnitř bohatě figurálně a malířsky zdobený. Sezónní i.

BOZKOVSKÉ DOLOMITOVÉ JESKYNĚ – největší známý jeskynní systém v severovýchodních Čechách je charakteristický hojným výskytem křemenných lavic, říms a lišt. Vodní plochy tvořené jezírky s průzračně modrozelenou vodou, největší podzemní jezero v Čechách. V r. 1999 byly jeskyně vyhlášeny národní přírodní památkou. Patří k nejnavštěvovanějším přírodním zajímavostem regionu.

JESENNÝ – v 16. stol. byla obec součástí návarovského panství. V Jesenném i v okolí se v 18. stol. těžila železná ruda, huť tu byla založena r. 1799. Dříví pro vysokou pec se plavilo po Kamenici z Jizerských hor a v milířích se pálilo na dřevěné uhlí. Za K. A. Rohana byla huť zmodernizována, vedle litiny vyráběla i ocel. Omezené dopravní možnosti a nekvalitní surovina vedly r. 1866 k zastavení výroby. V místním zatopeném lomu se pořádají kurzy potápění a potápěčské akce.

NÁVAROV – téměř nedobytný hrad stál od pol. 14. stol. vysoko nad soutokem potoka Zlatníka s Kamenicí. Býval středem rozsáhlého panství, které sahalo vysoko do Jizerských hor. Rozbourán byl za třicetileté války. Dosud je patrné obdélné jádro se dvěma stavbami, v předhradí oddělenými dvěma příkopy. Čelo předhradí opevňuje štítová zeď se dvěma polookrouhlými baštami. Návarovem podle Kamenice vede Palackého stezka (pro pěší!). Je zde také jedno z devíti zastavení Cyklostezky Járy Cimrmana, připomínající mistrovo působení v kraji.

Související články

Kaple sv  Jana Nepomuckého ŽB
Kaple sv  Jana Nepomuckého ŽB
Bozkovské dolomitové jeskyně
Kamenice
Trávníky, Železný Brod
Bozkovské dolomitové jeskyně
hrad Návarov
Kamenice
Spálov
zámeček Návarov
Železný Brod (2)
Železný Brod (3)
Železný Brod 01a
Železný Brod
 
 

Ubytování Český ráj - informace o ubytování a turistických službách v Českém ráji / Ubytování Lužické hory - ubytování v Lužických horách, Šluknovsku a části Českého Švýcarska / Ubytování Krkonoše - informace o ubytování a aktivní dovolené v Krkonoších / Ubytování Máchovo jezero - Ubytování v okolí Mácháče, Kokořínska a Dubského Švýcarska / Ubytování Jizerské hory - vyberte si ubytování a poznejte krásy Jizerských hor / Ubytování České Švýcarsko - poznejte krásy Českého Švýcarska opravdu zblízka

Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load
Zavřít mapu